Werkgebied Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

U wilt betere kruiscontroles tussen indicatie, zorgaanbieder en CAK-BZ?
U wilt meer inzicht in het proces en sturen op kwaliteit?
U wilt trendanalyses maken van Wmo-gebruik?

Wij helpen u graag effectiever te sturen en helderder uw beleid te bepalen door effectievere signaleringsrapportages en betere beleidsanalyses. En door het efficiënter verzamelen van de juiste informatie over huishoudelijke hulp, voorzieningen en PGB.

>> Lees hoe wij u bij het Wmo-proces kunnen ondersteunen

>> Lees welke specifieke diensten wij voor u hebben ontwikkeld.

>> Lees voor het werkgebied Wmo speciaal samengestelde brochures.


>>> Neem contact met ons op voor een afspraak of meer informatie.