Het Wmo-proces

U wilt verschillen tussen indicatie, zorgaanbieder en CAK-BZ signaleren?
U wilt anticiperen op trends omtrent afname van de Wmo?

KamphuisGroep helpt!

Onderstaand het Wmo-proces en waar wij u kunnen ondersteunen:

Indicatie komt tot stand doordat een consulent op verzoek van de inwoner inschat, welke en hoeveel hulp per week hij of zij nodig heeft (zoals huishoudelijke hulp of een voorziening).Deze indicatiestelling legt de consulent vast in een systeem zoals GWS4all of CiVision.

Wij kunnen helpen door: Rapportering over ervaringscijfers zodat u meer inzicht krijgt welke en hoeveel hulp er in het verleden nodig bleek voor het voorzien in de zorgvraag. Gevolg: Indicatiestelling vaker correct en een effectievere consulent!


Na indicatiestelling wordt de zorgpatiŽnt doorgestuurd naar een zorgaanbieder.

Wij kunnen helpen met: Het maken van evaluatierapportages over de geleverde zorg van zorgaanbieders. Hierdoor kunt u beter bepalen naar welke zorgaanbieder de inwoner moet worden gestuurd. Met deze evaluatierapportages en rapportering over ervaringscijfers kunnen wij u helpen een aanbestedingsanalyse te maken voor een beter gefundeerde keuze voor de zorgaanbieder.


De facturen van de zorgaanbieder (totaalstaat en detaillijst) worden ontvangen.

Wij kunnen helpen met: Geautomatiseerde controle van deze facturen met de reeds vastgelegde indicatiestelling. Als uw gegevens nog niet centraal worden vastgelegd, kunnen wij u helpen een datawarehouse in te richten waarin al de benodigde gegevens worden vastgelegd.


Na controle wilt u sturen op de resultaten.

Wij kunnen helpen met: Het samenstellen van management- en signaleringsrapportages en beleidsanalyses. Indien u nog geen rapportagetool heeft, dan kunnen wij helpen met pakketselectie en inrichting.


Nadat het CAK-BZ geld ontvangt van de zorgpatiŽnt voor de gefactureerde eigen bijdrage, zal zij die periodiek aan u afdragen (met bijbehorende rapportage en zorgregels).

Wij kunnen helpen met: FinanciŽle controle door signaleringsrapportages en managementanalyses. Zoals: Kloppen de ontvangen gelden met de rapportages? Indien de gegevens van het CAK-BZ nog niet centraal worden opgeslagen, dan kunnen wij u helpen met een datawarehouse of met selectie en inrichting van een rapportagetool.


Door vergelijking van de drie hoofdbestanden indicatiestelling, facturen en gegevens CAK-BZ, kunt u de juist- en volledigheid vaststellen.

Wij kunnen helpen met: Kruiscontroles maken tussen deze drie gegevensstromen waardoor u voldoet aan de eisen van rechtmatigheid.


Periodiek zal een toetsing van het Wmo-beleid plaatshebben, zoals een Eigen Bijdragebeleid.

Wij kunnen helpen met: Scenario-analyses om de verschillende Eigen Bijdrageparametersets te vergelijken. Of met trendanalyses om bijvoorbeeld door te kunnen rekenen wat de gevolgen op het budget zijn van vergrijzing binnen uw gemeente.


>> Lees welke specifieke diensten wij voor u hebben ontwikkeld.

>>> Ik wil contact met de KamphuisGroep voor een afspraak of meer informatie.