Organiseren van data

Voordat u gebruik kunt maken van uw bedrijfsdata, moet het eerst op zo`n manier worden geordend, dat het ook daadwerkelijk kan worden ingezet. Waar bevindt de data zich? Zijn onze gebruikte definities compliant met de verwachting van de toezichtbouders? Voldoet onze vastlegging aan privacyregelgeving? Waar komt de data vandaan en wie is er verantwoordelijk voor? En met welke tools kan ik deze data het gemakkelijkste combineren?

Wij kunnen u helpen uw data beter te organiseren en te structureren middels __diensten/datawarehousing-business-intelligence.php__. Tevens kunnen we u helpen de data governancestructuur te verbeteren, ofwel de processen rondom deze data, zoals eigenaarschap van de data en data lineage.

Een goed georganiseerd datawarehouse ingebed in een strak georganiseerde data governancestructuur is essentieel voor goede rapportering en analyses. Alleen op deze manier kunnen de volgende zaken worden gegarandeerd:
  • Een Single point of Truth voor alle voor rapportering benodigde data
  • Gecontroleerde data dat voldoet aan de behoefte van toezichthouders zoals Basel, Solvency, AVG/GDPR en FATCA/CRS
  • Data lineage van alle gebruikte informatiecompnenten


Cases