IBA Quick Scan™

De IBA Quick Scan™ is een door ons ontwikkelde methode die u snel inzicht geeft hoe efficiënt uw organisatie informatie gebruikt. Het beschrijft tevens scenario`s voor de gewenste situatie op een heldere en beknopte manier. Het opstellen van een IBA Quick Scan™ voor uw organisatie duurt meestal twee tot acht weken en is afhankelijk van de exacte scope van de opdracht alsmede van de grootte van uw organisatie. We gebruiken doorgaans vijf tot twintig interviews met management en medewerkers en één of twee focusgroepsessies om de juiste informatie te vergaren. Het resultaat is een benchmark van uw organisatie met een roadmap voor de volgende stappen.

Wat de IBA Quick Scan™ u oplevert:
  • Een situatieschets van uw huidige organisatie(onderdeel), gemeten langs de assen Informatie, Bedrijfsprocessen en Analyses & rapportages
  • SMART aanbevelingen langs de voornoemde assen, inclusief kosten/baten-afwegingen en een concrete beschrijving van de aanpak
  • Geen dik rapport, maar een `clean-and-concise` beschrijving van rond de vijftien pagina`s over uw bedrijf waartegen uw managementteam alleen maar JA hoeft te zeggen om over te kunnen gaan naar het volgende niveau