CRM-systemen - een overzicht

Een CRM-systeem ondersteunt u bij het vastleggen van contacten met de klant. U kunt hierbij denken aan aankopen van klanten (zoals producten en abonnementen), klachten van klanten en marketingacties gericht op (potentiele) klanten. Belangrijk bij een CRM-systeem is, dat het alle vormen van communicatie met de (potentiele) klant aan kan en dat het gemakkelijk naar andere binnen uw bedrijf aanwezige systemen (productensysteem, datawarehouse) te koppelen is.

Hierna worden een aantal bekende CRM-systemen opgesomd, tezamen met enkele karakteristieken.

CRM-systemen


CRM-systeemKarakteristieken
Efficy CRMKarakteristieken
KlopotekUitgebreid CRM-systeem, dat zich specifiek richt op uitgeverijen. Kan tevens het gehele primaire uitgeefproces ondersteunen. Sterk in vastlegging. Integratie met andere systemen relatief tijdrovend
Microsoft DyamicsSnelle implementatie en snel te leren indien er reeds wordt gewerkt met Windows en met Officeproducten. Voor andere omgevingen minder flexibel. Nadruk ligt op klantcontact i.h.k.v. relaties en marketing
mySAP CRMKarakteristieken
Sage CRMKarakteristieken
SiebelBest-of-breed CRM-systeem dat elke mogelijke vastlegging met een klant kan maken. Meestal lange implementatieperiode met andere systemen door Siebelspecifieke database.
SuperOffice+Karakteristieken
WinRISKarakteristieken
...Anders dan het door ons genoemde onder etl-tools en bi-tools, zijn er erg veel concurrerende (deels maatwerk-) oplossingen beschikbaar. Reden hiervoor is, dat de markt voor klantregistratiesystemen vele malen groter is.


>>> Ik wil een vrijblijvende afspraak.

Cases