datawarehouses: ETL-tools

Een ETL-tool haalt informatie uit een of meerdere informatiebronnen en laat vervolgens een gebruiker op een relatief gemakkelijke manier rapportages samenstellen. Daarna kan een gebruiker op een gemakkelijke manier deze gegevens in analytische modules inbrengen voor intelligente analyses.

Allereerst een illustratie van de plaats van het datawarehouse in de datawarehouse-omgeving. Hierin wordt tevens de door ons standaard-voorgestelde structuur van het datawarehouse genoemd.

Illustratie van een datawarehouse-omgeving, met de lagen van een datawarehouse

Hierna worden de meest bekende ETL-tools opgesomd, met enkele karakteristieken voor eindgebruikers.

ETL-tools
ToolKarakteristieken
Oracle WarehouseBuilder (Oracle)karakteristieken
PowerCenter /PowerMart (Informatica)karakteristieken
Cognos DecisionStream (Cognos)karakteristieken
Business Objects Data Integrator (Business Objects)karakteristieken
Ascential DataStage (IBM)karakteristieken
Integration Services (Microsoft)karakteristieken


>>> Ik wil een vrijblijvende afspraak.

Cases