Vervolgstappen

De IBA Quick Scan™ is een door ons ontwikkelde methode om snel inzicht te krijgen hoe efficiënt uw organisatie informatie gebruikt. Daarbij geven we concreet aan welke vervolgstappen het beste resultaat zullen geven.

Na de presentatie van de IBA Quick Scan™ gaan we als volgt te werk:

2. Projectplan opstellen

Na een typische presentatie van de IBA Quick Scan gebruiken we het Scenarioplan om met uw managementteam (MT) te bepalen welke vervolgstappen worden uitgevoerd. Nadat de doelstelling is bepaald, kan het projectplan worden opgesteld.

3. Project uitvoeren

Nadat het projectplan is opgesteld, kan het project worden uitgevoerd. Het uiteindelijke resultaat: Slagvaardiger management door meer inzicht uit uw informatie!

Indien u de IBA Quick Scan™ gebruikt als benchmark, of als u (nog) geen tijd heeft voor de vervolgstappen, dan is dit uiteraard uw keuze!

Gebruikt als een benchmark, adviseren wij u om de IBA Quick Scan™ tenminste eens in de twee jaar te herhalen.


>> Maak een afspraak