Onze aanpak

De IBA Quick Scan™ wordt gebruikt om snel inzicht te krijgen hoe efficiënt uw organisatie informatie gebruikt. Daarbij geven we concreet aan welke vervolgstappen hierop het snelst resultaat zullen geven.

Dit doen wij als volgt:

1. Doelstelling bepalen

U bepaalt op welk stuk van de informatievoorziening wij onze focus leggen. Bijvoorbeeld op het marketingproces, op het werkgebied Wmo of op de totstandkoming van dashboardrapportages voor het algemeen management.

2. Interviews afnemen - inclusief focusgroepsessies

Binnen uw organisatie interviewen we een aantal functionarissen binnen uw organisatie. Afhankelijk van de grootte van de organisatie en de bepaalde doelstelling gebruiken wij focusgroepsessies: Een overleg met een aantal van uw collegae over de huidige situatie en over toekomstscenario`s.

3. IBA Quick Scan™ opstellen en presenteren

Beschrijft de assen van de IBA-Quick Scan™

Wij presenteren u de IBA Quick Scan™ waarin de huidige situatie concreet beschreven staat. Omdat wij werken met vantevoren vastgestelde KPI`s kan de IBA Quick Scan™ tevens prima dienen als een (terugkerende) benchmark.
Tevens worden vervolgstappen aangereikt middels een Scenarioplan: Zij beschrijft kort en bondig de belangrijkste verbeteringen en hoe die tot stand kunnen komen.

>> Maak een afspraak

>> Meer over de werkwijze