Inschrijfvoorwaarden seminars KamphuisGroep

  • Betaling dient te geschieden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Indien de factuurdatum minder dan 60 dagen voor aanvang van het seminar valt, dan dient betaling te geschieden tenminste 30 dagen voor aanvang van het seminar;
  • KamphuisGroep behoudt zich te allen tijde het recht voor, het seminar te annuleren. Mocht dit onverhoopt geschieden, dan crediteert KamphuisGroep zo spoedig mogelijk de factuur en de eventuele betaling;
  • Agenda en sprekers zijn altijd onder voorbehoud;
  • Mocht u niet in staat zijn, het seminar bij te wonen, dan bent u te allen tijde gerechtigd een vervang(st)er te sturen. Gaarne ontvangen wij hierover zo spoedig mogelijk een schrijven of e-mail over deze wisseling, met volledige NAW van de vervang(st)er. Dit in verband met een eventueel certificaat;
  • Tot 60 dagen voor aanvang van het seminar is het mogelijk uw inschrijving kosteloos te annuleren. Daarna is kosteloze annulering niet meer mogelijk. Het volledige seminarbedrag wordt u ook bij annulering in rekening gebracht;
  • Voorts zijn onze Algemene Voorwaarden van kracht.