Nieuwsbericht: Making an image with generative AI uses as much energy as charging your phone

Wist je dat een afbeelding creëren met AI evenveel energie verbruikt als het opladen van je smartphone? Voor het eerst is onderzocht hoeveel energie AI daadwerkelijk gebruikt en de resultaten zijn verbazingwekkend. Gelukkig zijn teksten gemaakt door AI een stuk minder energie rovend, 1000 teksten genereren is gelijkwaardig aan je telefoon 16% opladen. Een verloren zaak? De wetenschappers denken van niet. Ze vergeleken namelijk ook AI-modellen specifiek ontwikkelt voor een bepaalde taak met modellen die voor ‘alles’ geschikt zijn. Wat blijkt is dat de specifieke modellen minder energie verbruikten dan de globale modellen voor dezelfde taak.
(MIT Technology Review, 2023-12-05)