Indeling van specialisten

Indien u een specialist nodig hebt met betrekking tot het onderwerp data science, dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij hebben ons gespecialiseerd met de gehele keten van informatievoorziening en kunnen u daardoor begeleiden bij datawarehousing-, bigdata-, data governance- en Business Intelligence-trajecten.

Wij hanteren de volgende taxonomie:

rolomschrijving
adviseurIemand die u helpt uw uitdaging of probleem te analyseren, er een afgebakende Business Case van maakt en oplossingsrichtigen aangeeft.

Voorbeeld: U wil meer inzicht in uw bedrijfsvoering. Samen met de adviseur komt u tot de oplossing dat u wekelijks een A4 wil met daarop de belangrijkste KPI`s en met daarbij de gebudgetteerde en het daadwerkelijk gerealiseerde KPI.
projectleiderIemand die het project leidt en begeleidt.

Voorbeeld: De projectleider neemt de opdracht van u (en de adviseur) aan en gaat plannen en begroten, zorgt dat de juiste mensen worden aangenomen en licht u in over de voortgang van het project. Bij kleinere projecten heeft de projectleider ook vaak rol van adviseur, business analist en implementatiebegeleider en wordt dan ook vaak consultant genoemd.
business analistIemand die de Business Case - oftewel de uitdaging waar u voor staat - gaat uitwerken in concrete deelgebieden en oplossingen.

Voorbeeld: De business analist (soms ook informatiespecialist genoemd) bekijkt welke alternatieven om het dashboard samen te stellen: Deelrapportages via afdelingshoofden betrekken en hier een rapport van maken OF een geautomatiseerde tool waarin elke manager zijn KPI kan zien. Hiervoor is een datawarehouseoplosing benodigd OF aanschaf van een pakket hiervoor OF ....
informatieanalistIemand die de concrete deelgebieden en oplossingen in concrete Specificaties en Ontwerpen omzet.

Voorbeeld: Samen met u stelt hij de concrete KPI`s vast; hij stelt Functionele Specificaties samen voor het te ontwerpen pakket; hij maakt Functioneel Ontwerpen voor de te bouwen datawarehouse-omgeving. In dit voorbeeld: Een datawarehouse en een BI-tool (analyse- en rapportagetool).
ontwerperIemand die Functionele Specificaties en Functionele ontwerpen verder specificeert en detailleert op een zodanig niveau, dat een systeem daadwerkelijk kan worden gebouwd.

Voorbeeld: Hij/zij specificeert de tabellen die in het datawarehouse moeten komen, hij omschrijft op detailniveau hoe de data mart en een rapportage eruit moet komen te zien.
ETL-programmeurIemand die een datawarehouse kan bouwen.

Voorbeeld: Het ontsluiten van bronnen, het bouwen van de code zodat de data via het datawarehouse naar het BI-tool kan
dba-ontwikkelaarIemand die een datawarehouse zodanig kan inrichten, dat het goed functioneert.

Voorbeeld: Zoals het installeren van het datawarehouse, het zorgen voor de juiste performance en het optimaal gebruiken van de aanwezige gegevens.
BI-bouwerIemand die het BI-tool kan inrichten en analyses en rapportages kan maken.

Voorbeeld: Hij/zij maakt de data marts, maakt concrete business rules, richt kubussen voor analyse in en maakt rapportagesjablonen.
testerIemand die het gebouwde test op de juiste en correcte werking ervan

Voorbeeld: Het testen van het datawarehouse en de rapportages. Afstemmen met u: Is het in overeenstemming met het verwachte?
implementatiebegeleiderPersoon die ervoor zorg draagt, dat het gebouwde of het aangeschafte en ingerichte tool wordt overgedragen aan de lijnorganisatie.

Voorbeeld: Afstemming met ICT; zorgdragen voor juiste gebruikersdocumentatie; opleiden gebruikers.
data analist
data scientist
Persoon die slimme analyses en rapportages maakt met de data van een klant, vaak met behulp van BI-tools.

Voorbeeld: Deze persoon werkt meestal buiten een project. Hij interpreteert bijvoorbeeld de trend in de KPI-rapportage en geeft hierop adviezen. Met de data van het datawarehouse ontwerpt hij bijvoorbeeld een nieuwe analyse, die inzicht geeft in het gedrag van uw klanten, en hierdoor een voorspelmodel kan maken wat de klant het komende jaar gaat doen - uiteraard interessant voor uw Marketing!

Duizelig geworden van al die verschillende specialisten? Neem snel __contact.php__ op zodat wij u verder op weg kunnen helpen.