Casus Nuon

De Klant

Nuon is een van de grootste leveranciers van energie. Daarnaast voert zij samen met twee andere grote energieleveranciers het netbeheer uit. Dat wil zeggen, dat alle gegevens van ruwweg eenderde van alle aansluitingen van Gas en Electra binnen Nederland worden bijgehouden door Nuon. Tevens voorziet netbeheer de inkopers van energie van de huidige en geprognosticeerde hoeveelheid afgenomen stroom, opdat de inkopers op tijd en voldoende stroom en gas kunnen inkopen. Binnen de afdeling die verantwoordelijk is voor de informatievoorziening richting alle partijen - en daardoor als eerste asynchroniteiten tussen de diverse binnenkomende gegevensstromen kan signaleren - was er een sterke behoefte om sneller en adequater rapportages te kunnen leveren.

De Opdracht

De opdracht van Nuon luidde als volgt:
Vergroot het inzicht in de informatiestromen tussen de verschillende informatiesystemen.

De Implementatie

KamphuisGroep begon met het analyseren van de huidige werkwijze. Hieruit bleek, dat allerhande zelfmaaktooltjes in Microsoft Acces en Excel werden gebruikt om verschillende systemen te vergelijken. Voor sommige systemen had dit geresulteerd in een redelijk stabiele vergelijkingstool, voor sommige werd dit puur ad-hoc gebruikt. Hierop besloot KamphuisGroep tot het onderbrengen van alle basisgegevens in een datawarehouse, vanwaaruit synchroniteitsrapportages konden worden gemaakt: Realtime rapportages, die gedetailleerd in kaart brengen welke gegevens in welke systemen aanwezig zijn en welke overeenstemmen of juist afwijken met dezelfde gegevens in andere systemen. De kracht van het datawarehouse bij Nuon zit `m in de sterk modulaire opbouw: Stap voor stap wordt het datawarehouse uitgebreid met nieuwe bronnen. En dus ook nieuwe synchroniteitsrapportages.

Het Resultaat

Nuon is door deze rapportage-omgeving in staat om veel eerder in het proces verschillen te signaleren tussen verschillende systemen. Het sneller oplossen daarvan, door de zeer gedetailleerde rapportages, is een direct gevolg. De verschillende afnemers van de gegevens hebben tot soms wel 1000% sneller hun gegevens. Dit leidde niet alleen tot een sterke kostenbesparing (in zowel budget als fte), maar maakt ook dat Nuon sneller kan inspelen op veranderingen in de markt.