Casus Het CAK

De Klant

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt (onder meer) voor alle huishoudens die zorg in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) afnemen, vast welke Eigen Bijdrage zo`n huishouden over deze zorg moet afnemen. Hiertoe maakt zij gebruik van wettelijke regels en ontvangen parameters van inwoners. Tevens legt zij periodiek de Eigen Bijdrage aan huishoudens op, int zij deze Eigen Bijdragen en draagt ze de ontvangen gelden af aan de gemeente waarin een huishouden deze Wmo-zorg heeft afgenomen.

De Opdracht

Voor het CAK was de opdracht:"Maak een rapportage-omgeving waarmee alle 440 gemeenten in Nederland maandelijks een rapportage ontvangen over de door hen gegeven Wmo-zorg en ontvangen Eigen Bijdrage."

De Implementatie

KamphuisGroep begon met het in kaart brengen van de gewenste informatiebehoeften. Hieruit bleek al snel, dat er niet alleen maandelijks een managementrapportage moest worden gemaakt, maar dat er ook gedetailleerde overzichten moesten worden verstrekt over de verstrekte huishoudelijke hulp. Daarop besloot KamphuisGroep het sterk verouderde datawarehouse volledig te vernieuwen. Ook werd er voor de gemeenten een portal ingericht, zodat die gemeenten zelf ten alle tijde de gewenste gegevens kon downloaden.

Het Resultaat

Het CAK was de trotse eigenaar van een geheel nieuwe rapportage-omgeving, van waaruit men niet alleen de gemeenten in hun informatiebehoeften kon voorzien, maar waardoor men ook zelf op elk gewenst inzage had in het totale Wmo-proces binnen het CAK van vaststellen Wmo-zorg, berekenen van de Eigen Bijdrage, het innen ervan en de afdracht naar de verschillende gemeenten. Ook werd de externe rapportagevoorziening (bijvoorbeeld voor het Ministerie) gemakkelijker: Zo verkortte de tijd voor het samenstellen van de Driemaandelijkse Verantwoordingsrapportage niet langer 64 uur, maar slechts 4 uur!