Casus Gemeente Uitgeest

De Klant

De gemeente Uitgeest is een kleine gemeente met ongeveer 15.000 inwoners. Ze is (onder meer) belast met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Inwoners komen binnen met een zorgvraag, welke door de Frontoffice (bij medische indicaties met ondersteuning van het CIZ) na behandeling wordt toe- of wordt afgewezen. Hiertoe gaat een consulent eventueel op huisbezoek. Daarna gaat de administratie met de toewijzing aan de slag: De inwoner krijgt een indicatiebesluit, een zorginstelling krijgt de zorg toegewezen, en het CAK krijgt een sein om de eigen bijdragen te berekenen. Daarna worden zowel voor de Wmo (zoals aantal afgenomen uren huishoudelijke hulp) als voor controlling (zoals ontvangen bedragen het CAK) rapportages gemaakt.

De Opdracht

Voor de gemeente Uitgeest was de opdracht:
"Houd het proces van de afhandeling van Wmo-aanvragen tegen het licht en bekijk waar optimalisatie mogelijk is."

De Implementatie

KamphuisGroep maakte gebruik van haar speciaal voor dit doel ontwikkelde methodiek IBA Quick Scan™. Met half open interviews werd een aantal sleutelpersonen binnen de gemeente ondervraagd. Zoals de manager Sociale Zaken en de administratief medewerker. Interviews werden zowel intern als extern gereviewd.

Het Resultaat

Na verwerking van de resultaten, leverden wij de IBA Quick Scan™ op waarin we, na een korte beschrijving en duiding van de huidige werkwijze, kort, helder en concreet beschreven hoe de gemeente Uitgeest efficienter kon werken.