Casus Fortis Merchant Banking

De Klant

Fortis, onderdeel Merchant Banking, verzorgde voor grote institutionele beleggers de beleggingen in effecten en derivaten. Voor de diverse producten had Fortis hiervoor een divers aantal trade capturing systemen in gebruik.

De Opdracht

Voor zowel de frontoffice als voor de afdeling Performance Management, Controlling en Accounting was het van essentieel belang inzicht te hebben in contract- en klantinformatie vanuit integraal perspectief. Voor enerzijds het doen van goede aanbiedingen en anderzijds om te kunnen bepalen wat de waarde was van bijvorbeeld bepaalde portefeuilles. Dergelijke rapportages en analyses werden gemaakt door een veelvoud van gegevensbestanden te combineren in diverse Excelrapportages. Onze opdracht was te komen tot één analyse- en rapportageomgeving met bijbehorend BI-tool voor een integrale informatievoorziening.

De Implementatie

KamphuisGroep begon met het inventariseren van de verschillende huidige omgevingen en het bepalen welke informatiebehoefte het meest urgent was om erin te voorzien. Daarna gingen we nauwgezet bekijken met welke oplossing zowel vanuit ICT-perspectief (database, protocollen) als vanuit klantperspectief (BI-tool, gewenste analyses) er snel resultaat kon worden geboekt. Uiteindelijk implementeerden we het geïntegreerde datawarehouse met het BI-tool incrementeel met een Agile-methodiek.

Het Resultaat

Fortis Merchant Banking had een geheel nieuwe, state-of-the-art datawarehouseomgeving met een BI-tool voor analyses en rapportages. Zowel de Frontoffice, maar ook PCA en op een later moment ook de gefuseerde onderdelen van ABN AMRO had een snelle, dagelijks geactualiseerde tot haar beschikking.