Casus De Telegraaf

De Klant

TMG is een landelijk opererende organisatie met vele periodieken waarvan de bekendste het landelijke dagblad De Telegraaf. Voor de bezorging heeft zij een aparte Business Unit TMG Distributie. Zij heeft landelijk netwerk met deels eigen medewerkers en deels ingehuurde bedrijven en krachten die de totale bezorging voor hun rekening nemen.

De Opdracht

De opdracht van TMG Distributie luidde als volgt:
Ontwikkel een aantal managementrapportages over zowel het logistieke proces als de financiŽle consequenties daarvan, opdat het totale logistieke proces effectiever kan worden ingericht.

De Implementatie

KamphuisGroep nam begon met het in kaart brengen van de meest gewenste rapportages. Belangrijkste voor de klant waren de financiŽle consequenties van het logistieke proces, in het bijzonder de kostenvergoedingen zoals uitgereikt aan de diverse externe partijen zoals krantbezorgers en ritbestuurders. Vervolgens werd onderzocht op welke wijze geautomatiseerd aan de brongegevens voor deze rapportages kon komen. Hierna werd de rapportage-omgeving volledig gemoderniseerd: Niet alleen de benodigde brongegevens werden toegevoegd, maar ook werden historische rapportages mogelijk gemaakt en werd een nieuwe rapportagetool in gebruik genomen.

Het Resultaat

Met de volledig gemoderniseerde rapportage-omgeving, waarbij gebruikers niet alleen rapportages konden maken maar ook via de analysemogelijkheden van Business Objects XI specifieke analyses en detailrapportages van alle componenten kunnen maken. Hierdoor krijgt men gedetailleerd inzicht in het logistieke proces waardoor men precies ziet wat de distributiekosten per krant in een bepaalde wijk zijn - en er dus gericht kan worden geoptimaliseerd tot op het laagste detailniveau.