Implementatie van een Data Governance Framework

Om Data Governance binnen uw organisatie te implementeren gaan wij gaan als volgt te werk:
 • Quick Scan huidige situatie
  Hierbij stellen wij op basis van het __33400__ de volwassenheid van uw Master Data Management en bijbehorend Data Governance Framework vast
 • Bepalen roadmap
  De resultaten van de Quick Scan leggen wij vast in de __33300__, een visualisatie van ons raamwerk waarbinnen wij de volwassenheid van uw Data Goverance-organisatie stap voor stap op een hoger plan gaan tillen. Vervolgens maken we een eerste schets van de roadmap voor Data Governance en Master Data Management in uw organisatie
 • Bepalen vervolgstappen
  Op basis van de Quick Scan stellen wij met u vast welke volgende stappen het meest urgent zijn of het gemakkelijkste (het zogenaamde `laaghangende fruit`) zijn te nemen, om een volgend niveau te bereiken. In een A4 projectplan wordt uitgewerkt hoe we deze vervolgstappen gaan verwezenlijken
 • Projectuitvoer
  Op basis van het A4 projectplan wordt de volgende stap verwezenlijkt. Zaken als procesverbetering, definitie van informatiecomponenten, het aanstellen van data-stewards en eventuele toolselectie en -implementatia komen hierbij doorgaans aan de orde.
 • Op naar de volgende stap!
  Nu het eerste project is uitgevoerd en de eerste stap op de roadmap is gezet, zijn de eerste stappen op weg naar volwassenheid gezet. Op naar de volgende stap!