Data Governance Maturity Model

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
Onbetrouwbaar Reactief Pro-actiefGecontroleerdGeoptimaliseerd
Data Governance Geen informatieprincipes of richtlijnen. Waarde van informatie wordt niet onderkend of gemeten DG richtlijnen bestaan maar meestal gestuurd door IT tijdens projecten Er is een formeel informatiegovernanceprogramma en -organisatie ingericht Businessstewards bestaan en zorgen voor datakwaliteit en -transparantie DG is geautomatiseerd en wordt door de gehele organisatie gemonitord en gemanaged
Data Integratie Er is zowel op functioneel als op systeemtechnisch vlak geen DI Binnen specifieke processen wordt er DI toegepast, echter slechts op functioneel vlak Voor gerichte procesketens is er een bepaalde mate van DI, die ook systeemtechnisch is doorgevoerd Hoge graad van DI, die voor veel procesketens ook systematisch wordt geborgd Organisatiebreed is DI doorgevoerd, en de functionele DI is volledig in lijn met de systeemtechnische
Data Management Geen MDM processen, methodes, modellen of strategieŽn bestaan MDM processen zijn inconsistent en kosten veel tijd voor business en IT Standaard MDM processen, methodologieŽn en modellen worden gepland voor specifieke datasets en voor specifieke afdelingen Strategische MDM processen, methodologieŽn en modellen zijn organisatiebreed geÔmplementeerd MDM processen zijn volledig geoptimaliseerd en geautomatiseerd
Data Profiling Binnen de organisatie zijn er geen processen ingericht die zich bezig houden met analyse van data Als onderdeel van projecten wordt data geanalyseerd om systemen beter te kunnen inrichten Om DK te garanderen en om informatieredundantie te voorkomen zijn er voor bepaalde datasets processen gedefinieerd om data te profilen Binnen de organisatie is er een hoge mate van het procesmatig onder de loep nemen van data om de functionele kwaliteit van systemen en rapportages te waarborgen Organisatiebreed is er een DP proces ingericht die data analyseert en acteert op toekomstige wijzigingen
Data Kwaliteit Datakwaliteit van informatie is onbekend en er heeft geen monitoring plaats Datakwaliteit is niet toereikend voor de businessbehoefte en er is nauwelijks actieve monitoring DQ wordt door de business als acceptabel gekwalificeerd en de DQ wordt gemonitord tegen een vaste set variabelen DQ wordt algemeen als consistent gekwalificeerd. DQ monitoring vindt geautomatiseerd tegen een vaste set variabelen plaats Informatie en DQ wordt volledig door de business vertrouwd. Monitoring van DQ is verweven in alle managementprocessen
Data Architectuur Geen architectuur- of infrastructuurstandaarden Specifieke infrastructuur en enige toolsetstandaardisatie voor RM data bestaat Gestandaardiseerde omgeving voor specifieke informatiebehoeften Hoge graad van (geautomatiseerde) integratie tussen operationele en niet-operationele systemen Een service-based architectuur is geÔmplementeerd die beantwoord aan de steede veranderende behoefte