Onze aanpak: De Trendnavigator-methode

Indien u meer inzicht wilt hebben in uw organisatie, dan kunnen wij u helpen met het maken van analyses en rapportages om deze vervolgens te kunnen toepassen voor beleidsvorming en bijsturing. Zo haalt ook u meer uit uw informatie!

De methode
De door ons ontwikkelde methode waardoor wij u kunnen helpen kent de volgende stappen:

1. Informatie analyse
Wij verdiepen ons in uw problematiek en kijken wat uw vraag is. Op basis hiervan bepalen we welke gegevens benodigd zijn.

2. Technische uitwerking
Na een inventarisatie van de bij u vastgelegde informatie, bepalen we samen hoe we kunnen komen tot de door u gewenste analyses of rapportages. Op dit moment wordt ons standaardinformatiesysteem Trendnavigator ingezet.

3. Data analyse
Op basis van de eerder uitgevoerde analyse, gaan we met de verzamelde data bezig om de gewenste rapportages en analyses te maken.

4. Reporting
Het moment is daar: De rapportages en de brongegevens staan klaar voor gebruik.

5. Toepassen
Op basis van de rapportages gaan we vervolgens de Trendnavigator inzetten voor slimme analyses. Enkele voorbeelden:
    * Het voorkomen van het weglopen van klanten (retention)
    * Ter verklaring waarom klanten weg zijn gegaan (churn)
    * Ter ondersteuning van new business (trendherkenning door data mining).


>>> Ik wil een vrijblijvende afspraak.