Fortis
Fortis
Bij Fortis Merchant Banking implementeerden wij een state-of-the-art datawarehouse.

Lees meer!
Uitgeest
Uitgeest
Bij de gemeente Uitgeest voerden we een IBA Quick Scan™ uit, zodat de gemeente het Wmo-proces inzichtelijk kreeg, en ook concrete handvatten kreeg uitgereikt om efficiënter en effectiever te werken.

Lees meer!
Nuon
Nuon
Bij Nuon implementeerde wij een datawarehouse waarin zo`n twintig verschillende systemen verzameld en gestructureerd werden, zodat hierover synchronisatierapportages konden worden gemaakt en in een fractie van de tijd verschillen tussen systemen konden worden gesignaleerd.

Lees meer!
De Telegraaf
De Telegraaf
Bij De Telegraaf implementeerde wij een rapportage-omgeving waarin wij, door ontsluiting van zowel logistieke als financiële bronnen, inzichtelijk maakten welke unit - tot op krantenbezorgerniveau - welk rendement leverde.

Lees meer!

Casus Fortis Merchant Banking

De Klant

Fortis, onderdeel Merchant Banking, verzorgde voor grote institutionele beleggers de beleggingen in effecten en derivaten. Voor de diverse producten had Fortis hiervoor een divers aantal trade capturing systemen in gebruik.

De Opdracht

Voor zowel de frontoffice als voor de afdeling Performance Management, Controlling en Accounting was het van essentieel belang inzicht te hebben in contract- en klantinformatie vanuit integraal perspectief. Voor enerzijds het doen van goede aanbiedingen en anderzijds om te kunnen bepalen wat de waarde was van bijvorbeeld bepaalde portefeuilles. Dergelijke rapportages en analyses werden gemaakt door een veelvoud van gegevensbestanden te combineren in diverse Excelrapportages. Onze opdracht was te komen tot één analyse- en rapportageomgeving met bijbehorend BI-tool voor een integrale informatievoorziening.

De Implementatie

KamphuisGroep begon met het inventariseren van de verschillende huidige omgevingen en het bepalen welke informatiebehoefte het meest urgent was om erin te voorzien. Daarna gingen we nauwgezet bekijken met welke oplossing zowel vanuit ICT-perspectief (database, protocollen) als vanuit klantperspectief (BI-tool, gewenste analyses) er snel resultaat kon worden geboekt. Uiteindelijk implementeerden we het geïntegreerde datawarehouse met het BI-tool incrementeel met een Agile-methodiek.

Het Resultaat

Fortis Merchant Banking had een geheel nieuwe, state-of-the-art datawarehouseomgeving met een BI-tool voor analyses en rapportages. Zowel de Frontoffice, maar ook PCA en op een later moment ook de gefuseerde onderdelen van ABN AMRO had een snelle, dagelijks geactualiseerde tot haar beschikking.

TESTIMONIAL

Testimonial
"KamphuisGroep transformeerde ons BI-team van een club reactieve rapportagebouwers naar een efficiënt team proactieve analisten."

Onze producten

ONZE BROCHURES

Lezen van papier?

Download een brochure!