U wilt datagedreven werken en u heeft uw organisatie al warm laten lopen voor dit idee. Maar in hoeverre bent u hiervoor eigenlijk al ingericht? En welke volgende stap moet u nemen om klaar te zijn voor de toekomst?

Om deze vraag SMART te beantwoorden, heeft Caronne de AI Quick Scan™ ontwikkeld en reeds binnen vele organisaties toegepast. De AI Quick Scan™ geeft u snel inzicht hoe datagedreven uw organisatie is. En geeft u concrete handvatten welke stappen u moet nemen om beter op de toekomst te zijn voorbereid.

Wat de AI Quick Scan™ u oplevert:
  • Een situatieschets van uw organisatie(onderdeel), gemeten langs de assen Data, Processen, Resources en AnalyticsAs Data: De mate waarin data aanwezig, georkestreerd, raadpleegbaar en aligned is en uitgewisseld kunnen worden met de verschillende systemen
    As Processen: De mate waarin met AI/ML-technieken processen efficiënt en effectief worden gemaakt, bv. door inzet van RPA
    As Analytics: De mate waarin gebruik wordt gemaakt van Reporting, Forecasting en Advanced Analytics om processen te monitoren en te verbeteren
    As Resources: De mate waarin mensen zijn opgeleid en worden aangemoedigd om datagedreven te werken en kansen in hun organisatie te zien
  • SMART aanbevelingen langs de voornoemde assen, inclusief kosten/baten-afwegingen en een concrete beschrijvingGeen dik rapport, maar een `clean-and-concise` beschrijving van rond de vijftien pagina`s over uw bedrijf waartegen uw managementteam alleen maar JA hoeft te zeggen om over te kunnen gaan naar het volgende niveau van de aanpak

Het opstellen van een AI Quick Scan™ voor uw organisatie duurt meestal één tot enkele weken. We interviews hiervoor een aantal medewerkers en orgniseren een focusgroepsessies om de juiste informatie te vergaren. Het resultaat is een benchmark van uw organisatie met een roadmap voor de volgende stappen.