Korte biografie Alex Berson

foto Alex BersonAlex Berson is een internationaal expert en adviseur op het gebied van Master Data Management (MDM) en Customer Data Integration (CDI), geavanceerde Big Data technologieën, datawarehousing, Business Intelligence, CRM en datamining.

Na zijn studie Wiskunde volgde hij een postdoctoraal in mathematische technologieëen en verdiepte zich allereerst in een technischer richting met cloud computing, service-oriented architectures (SOA), mobile computing, low-latency messaging architecturen en Identity en Access Management.

Al snel was zijn interesse gegrepen door het vakgebied van informatiemanagement waarna hij zich specialiseerde in Enterprise Information Management gerelateerde kunde, zoals Data Governance en MDM, Business Intelligence en datawarehousing. Hij ontwikkelde in korte tijd zeer veel expertise door voor de financiële sector, farmaceutische bedrijven en technologiebedrijven complexe baanbrekende oplossingen te ontwerpen en te bouwen.

Alex Berson publiceerde reeds tal van richtinggevende technische artikelen in vakbladen en on-line publicaties. Hij is auteur van een aantal van de beste verkochte professionele boeken in voornoemde vakgebieden. Tevens schreef hij het standaardwerk Master Data Management and Data Governance, waarvan pas de tweede editie is verschenen. Een selectie van enkele andere van zijn toonaangevende boeken: Master Data Management and Customer Data Integration for a Global Enterprise, Building Data Mining Applications for CRM en Data Warehousing, Data Mining and OLAP.

Ga terug naar de beschrijving van het seminar.